Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Tuinen > transformaties

Historische tuinen

Bij historische tuinen denken we al snel aan buitenplaatsen, maar ze bestaan uit veel meer dan dat. Elke tuin die is ontworpen als afgeronde eenheid vanuit een duidelijke visie kan een historische waarde hebben, en het zichtbaar maken van de geschiedenis kan een verrijking zijn van de tuin. Maar tuinen verslijten, de beplanting verandert door natuurlijke dynamiek, de nieuwe tijd stelt andere eisen aan het gebruik, er is sprake van functieverandering, of het beheer is te kostbaar geworden. De tuin is als een ‘opera aperta’, een open kunstwerk dat door opeenvolgende generaties telkens opnieuw met betekenis moet worden geladen.

Ontwerpen

Als een moderne Zocher moeten we zoeken naar een nieuwe zinvolle samenhang en waar nodig een nieuwe esthetiek, die de historische tuin weer van nu maakt en tegelijk de geschiedenis respecteert. Naast de historische waarde, spelen ecologische waarde, ruimtelijke waarde, gebruikswaarde, beheer en exploitatie een rol. Per opgave bekijk ik welke historische informatie het best van pas komt, waarbij de historische informatie een bijdrage levert aan een nieuwe ruimtelijke compositie. Kern van de ontwerpoplossing is het expliciet toevoegen van een nieuwe laag.

Levende natuur

Een tuin is wezenlijk anders dan een historisch gebouw vanwege de veranderlijkheid en het inherente verval dat is ingebouwd bij het werken met levend materiaal. Het gaat om levende, dynamische natuur.

Samenwerking

Bij behoud en herstel van waardevolle historische tuinen is een samenwerking met tuinhistorici waardevol. Beide hebben een andere rol. De tuinhistoricus bestudeert en waardeert een historisch groen object. De ontwerper trekt zijn conclusies, weegt conflicterende belangen af en maakt een ontwerp dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.