Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Onderzoek > introductie

Saskia de Wit doet al vele jaren onderzoek, waarbij het gaat het om het ontrafelen van de wisselwerking tussen ontwerp en het onderliggende landschap. Hoe worden de grondvorm en de beeldtaal van het landschap expressief en expliciet gemaakt? Deze vraagstelling is hetzelfde door de schalen heen, van het Nederlandse laagland tot de omsloten tuin. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal boeken en een lange reeks van publicaties, zowel wetenschappelijk als populair. In de zomer van 2014 ben ik gepromoveerd op het proefschrift met de titel ‘Hidden landscapes – the metropolitan garden and the genius loci’.

Lezingen

Saskia de Wit geeft lezingen over verschillende landschapsarchitectonische onderwerpen. Het zijn losstaande lezingen, die in verschillende settings en voor een uiteenlopend publiek gegeven kunnen worden. Een lezing duurt 1 à 1,5 uur, met mogelijkheid voor vragen en discussie. Mogelijke onderwerpen zijn de tuin, het Nederlandse landschap, beplanting en geschiedenis van de tuinkunst. Ook kunnen op verzoek cursussen worden samengesteld. Deze bestaan uit een reeks lezingen met betrekking tot tuin- en landschapsarchitectuur door verschillende mensen uit het vakgebied. Eventueel gecombineerd met excursies.