Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Saskia de Wit > registratie en lidmaatschappen

Op onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van de DNR 2011 voor de rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur van toepassing.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34321782.

Ingeschreven in het Architectenregister als tuin- en landschapsarchitect sinds 1993.

Aangesloten bij NVTL/Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur.

Lid Tuinhistorisch Genootschap Cascade.

 

Download de algemene voorwaarden.
Download de verkorte versie van de algemene voorwaarden.