Saskia de Wit Tuin en landschap

info@saskiadewit.nl    06 4128 8022    Meeuwenlaan 108a2    1021 JM Amsterdam

Collectief en openbaar > werkwijze

Saskia de Wit, werkwijze, workshop met gebruikers Saskia de Wit, werkwijze, analyse Saskia de Wit, werkwijze, eerste ideeën Saskia de Wit, werkwijze, ontwerptekening Saskia de Wit, werkwijze, presentatie Saskia de Wit, werkwijze, bestekstekening Saskia de Wit, werkwijze, aanleg Saskia de Wit, werkwijze, opening Saskia de Wit, werkwijze, gebruik
Verschillende rollen

Het landschapsarchitectonisch ontwerp kan dienen als einddoel, maar ook als instrument, met een rol zowel aan het begin, tijdens als aan het eind van een planproces. Door vorm te geven aan scenario’s, eindbeelden en tussenstanden kan ik mogelijkheden expliciet maken en het planproces versoepelen.
Mijn rol kan variëren van ontwerper tot onderzoeker, adviseur, of meedenker.

Samenwerking

Een goed plan heeft vele vaders. De beste plannen ontstaan in continue wisselwerking met opdrachtgevers en een open dialoog met gebruikers; in een interactief en open planproces worden passende oplossingen gevonden. Echte samenwerking is een proces waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Centraal hierin staan communicatie en participatie. Het permanent leren van en met elkaar staat hierin centraal. Dit maakt de zoektocht in het werk zo aantrekkelijk.

De samenwerking wordt gestructureerd door middel van een aantal goed geregisseerde bijeenkomsten. Vertrouwen en gemeenschappelijkheid zijn hierin essentieel. Door belanghebbenden volwaardig te laten participeren in het planproces kunnen zij waardevolle gebiedskennis aandragen, voelen zich verantwoordelijk voor het ontwerp en weten zich verboden met de plek die hieruit zal ontstaan.

Daarbij is geïntegreerd werken van belang: een integratie van de verschillende werkvelden in het werkproces, van abstractie en ambacht, en van ontwerp, uitvoering en beheer. Afhankelijk van wat de opdracht vraagt, werk ik samen met bijvoorbeeld architecten, interieurarchitecten, ecologen, historici, stedenbouwkundigen, kunstenaars, onderzoekers, beplantingsexperts of hoveniers, waarbij ieders kwaliteiten elkaar versterken en het beste worden benut, en efficiënt de juiste kennis bij elkaar wordt gebracht.

Onderzoek

Analyses van de opgave, van de locatie en zijn omgeving, maar ook van voorbeelden, zijn de eerste stappen van een ontwerp. In de eerste plaats wordt een antwoord gezocht op de vraag wat de specifieke kwaliteiten van een plek zijn. Wat zijn de karakteristieke elementen die door een aantal ingrepen een nieuwe impuls kunnen krijgen? Het ontwerp ontstaat uit de bestaande omgeving en heeft de intrinsieke waarde van een plek als basis. Historisch en ecologisch onderzoek is erg belangrijk, omdat op die wijze de verborgen of vergeten kwaliteiten van een plek achterhaald kunnen worden.